ASTRONOMI
GUIDEN
Rapporter och observationer > Solförmörkelse > Solförmörkelsen 1 augusti 2008

Okänd användare
Tis 22 jul 2008 17:37:41
Jag tänkte det kan vara på sin plats att ägna en särskild AG-tråd åt solförmörkelsen den 1 augusti 2008. All info som rör fenomenet kan samlas här.

Förmörkelsen kommer att synas som partiell från Sverige. En animation som visar händelseförloppet hittar man på denna sida:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Solf%C3%B6rm%C3%B6rkelsen_1_augusti_2008

mvh
Hans Bengtsson

Copyright 1999-2017 AstronomiGuiden

Information

fsk löfdsj fkdsl jfdkls jfksld jsakfl dsjk lfds