ASTRONOMI
GUIDEN
Rapporter och observationer > Solförmörkelse > Solförmörkelse nu!

Okänd användare
Mån 3 okt 2005 11:16:20
Hej

Just nu är det en solförmörkelse som pågår.

STOCKHOLM
Börjar: 10.19
Maximal: 11.18
Slut: 12.19
* 33 procent av solens diameter täcks.

LUND:
Börjar: 10.07.
Maximal: 11.13
Slut: 12.23
* 44 procent av solens diameter täcks.

KIRUNA:
Börjar: 10.37
Maximal: 11.23
Slut: 12.09
* 19 procent av solskivan täcks.


Här i alingsås är den dock total eftersom jag inte ser ett spår av solen (kan ju vara moln också....)

/Robert

Copyright 1999-2017 AstronomiGuiden

Information

fsk löfdsj fkdsl jfdkls jfksld jsakfl dsjk lfds