ASTRONOMI
GUIDEN
Rapporter och observationer > Solförmörkelse > Solförmörkelse 20 mars 2015

Okänd användare
Sön 22 feb 2015 22:24:16
Vill bara påminna om solförmörkelsen som äger rum den 20 mars. Total kommer den bli över de arktiska regionerna och sprida sig ned i tunn remsa över Atlanten och västerut till söder om Grönlands sydspets.

I Sverige kommer den bli partiell.

Kom dock ihåg att aldrig titta direkt på solen! Varken med kikare eller teleskop som saknar filter! Solens starka ljus kan bränna sönder ögonens näthinnor och kan resultera i allvarliga synskador eller blindhet.

Copyright 1999-2017 AstronomiGuiden

Information

fsk löfdsj fkdsl jfdkls jfksld jsakfl dsjk lfds